Антология

АНТОЛОГИЯ

За мъжа, за жената, за децата, за семейството

 

“Рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие” (Бит. 1:26).

“И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божи образ го вътвори: мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:27).

 

В женското царство има нещо тайнствено и човек не трябва да навлиза в него.

Мишел Монтен, Опити, Том. 3, стр. 100

Физическите достойнства на нашите деца са много по-техни, отколкото наши; нашето участие тук е много малко; докато цялата красота, цялото изящество, цялата ценност на нашите духовни рожби е само наша.

Мишел Монтен, Опити, Том. 2, стр. 89

 

Най-старото и единствено природно общество е семейството.

Жан Жак Русо, За обществения договор,

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis
Das Unzulängliche,
Hier wirds Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist es getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

Гьоте, Фауст

 

…Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.

Всё, чем красна Афродита мирская,
Радость домов, и лесов, и морей,—
Всё совместит красота неземная
Чище, сильней, и живей, и полней…

Владимир Соловӫв

 

Мъжът трябва да се издигне до целомъдрието на жената, а не жената да слиза до разпуснатостта на мъжа, както става сега.

Толстой, Дневници, 468

Сравнена с мъжа, всяка жена е в известен смисъл принцеса: живее от себе си и заради това живее за себе си.

Хосе Ортега-и-Гасет, Есета, Т., 1, Размисли пред портрета на маркиза да Сантиляна