доц. д-р Иван Колев

Моята позиция, 20 януари 2018 г.

Не съм съгласен България да подписва Истанбулската конвенция, защото:

 • В българското законодателство има специален закон – ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.
 • Ако законодателят има за цел да предприеме действия срещу домашното насилие, тогава е логично:
  1. Да усили общото спазване на законите.
  2. Да усъвършенства специалния закон, ако се прецени, че този закон не предоставя достатъчна защита срещу насилие.
 • В конвенцията се съдържат текстове, които са в противоречие с ценностите на християнска и хуманистична Европа.
 • В конвенцията се съдържат елементи от джендър идеологията, които са в противоречие с ценностите (the dignity and worth of the human person), заложени  още в първия ред на Учредителния договор от Брюксел (от 17 март 1948 г. ) за създаване на Съвета на Европа.
 • Чрез Конвенцията международни активисти на джендър идеологията опитват да направят контрабанда на ценности, които са напълно неприемливи за класическата европейска култура, която е хуманистична и християнска.
 • Не приемам течащия пред очите ни антропологичен преврат – джендър идеологията на Джудит Бътлър и нейните последователи превземат институции и народи, чрез което ни се налага силово ново разбиране за човека, което е несъвместимо с хилядолетни религиозни и философски традиции в Европа. Не виждам никакви основания джендър идеологията за човека да има преимущества пред идеите за човека на Сократ, Аристотел, св. Йоан Златоуст, Хегел, Ясперс и стотици други философи и мислители от класическата европейска традиция.
 • Чалга + джендър идеология = една наистина отвратителна комбинация за България.
 • България е държава със столица SOPHIA. Ако държавата ни е приела името на Св. София Премъдрост Божия, тогава е редно да се придържаме към класическата ценностна система на Европа и да не я рушим.
 • От дебата по темата стана ясно, че корупцията у нас е засегнала само тънък слой от народа (в случая главно циниците от загубилия здравия си разум безпределен либерализъм и “престараващи се комсомолци”), тъй като фундаментът на нацията
  • семейство и Църква,
  • учители, учени и богослови
 • демонстрираха безукорна морална интуиция и защитиха децата, семейните ценности и човешкото достойнство.