Истанбулска конвенция

Български текст – Convention 210 Bulgarian.pdf

Обяснителен доклад – CETS_210_Rapex.docx

Списък на държавите – ратифицирали и нератифицирали Конвенцията.

Декларация на държави, ратифицирали Конвенцията.

GREVIO – GREVIO PDF

 

 

 

Advertisements