НЕратифицирали държави

Списък на държави, членки на Съвета на Европа, които към момента НЕ са ратифицирали Истанбулската конвенция

Данните са от сайта на Съвета на Европа.

Състояние към 01.02.2018:

Международни организации, които НЕ са ратифицирали Истанбулската конвенция

Данните са от сайта на Съвета на Европа.

Advertisements