НЕратифицирали държави

Списък на държави, членки на Съвета на Европа, които към момента НЕ са ратифицирали Истанбулската конвенция

Данните са от сайта на Съвета на Европа.

Състояние към 01.07.2018:

 1. Armenia
 2. Azerbaijan
 3. Bulgaria
 4. Czech Republic
 5. Hungary
 6. Iceland
 7. Ireland
 8. Latvia
 9. Liechtenstein
 10. Lithuania
 11. Luxembourg
 12. Republic of Moldova
 13. Russian Federation
 14. Slovak Republic
 15. The former Yugoslav Republic of Macedonia
 16. Ukraine
 17. United Kingdom

Международни организации, които НЕ са ратифицирали Истанбулската конвенция

Данните са от сайта на Съвета на Европа.