Новости от “светлото джендър бъдеще”

Новости от “светлото джендър бъдеще”:

  • Джендър педагогика “усъвършенства” децата чрез обяснителни картинки: