Църквите в Словакия

Църквите в Словакия с общо обръщение за Истанбулската конвенция:

Толерантност може да има към слабостта, но не и към лъжата

 

На 25.02.2018 г. почти във всички католически, православни и протестантски храмове в Словакия бе прочетено следното обръщение, подписано от представители на Римокатолическата църква, Евангелската църква на аугсбургското изповедание, Гръцката католическа църква, Православната църква, Рреформирана християнска църква, Църквата на Братството, Евангелската методистка църква, Баптисткото единство на баптистите, Староколическата църква, Апостолската църква в Словакия и Църквата на адвентистите на седмия ден:

Толерантност може да има към слабостта, но не и към лъжата. Целта не оправдава средствата. И не всеки път води до предварително обявената цел. Не можем да се съгласим с идеологии, които представят равнопоставеността като еднаквост и прибягват до отричането на различията между мъжа и жената.

Поради тази причина се обръщаме към правителството на Словашката република с желание то да оттегли подписа си от тази конвенция:

https://www.kbs.sk/…/spolocne-vyhlasenie-k-istanbulskemu-do…

Модерните времена, промените в светогледа на човечеството и начина на живот, както и прекомерният акцент върху индивидуализма, личностното развитие и личните интереси доведоха със себе си негативни явления, включително различни форми на насилие, дори и в отношенията между роднини и най-вече в семействата.

Като християни ние вярваме, че Бог е създал всички човешки същества равни по достойнство. Всеки мъж и жена са неповторими; Бог иска да имаме семейство, в което взаимно да се допълваме. Насилието никога не е добър начин за решаване на проблеми. Добре е, че нашето общество все повече осъзнава тези истини и, че нашето законодателство отразява това. Това е похвално. Когато става въпрос, обаче, за постигане на възвишени идеали, е много важно да знаем какви средства избираме за постигането им. Целта не оправдава средствата. И не всеки път води до предварително обявената цел.

Ето защо ние сме загрижени за инициативите, целящи ратифицирането на спорната Конвенция на Съвета на Европа наречена Истанбулска конвенция.

Истанбулската конвенция вижда корените на домашното насилие в “ролите” на мъжете и жените, които нарича стереотипни. Конвенцията иска да се реши този проблем, като се заличат биологично заложените разлики в човешка природа на мъжа и жената, и те да бъдат променени в полза на т.нар. равенство между половете (gender equality).

Конвенцията определя пола (gender) като “социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете” (член 3, буква в). Конвенцията, изисква същността на тези осъдителни “стереотипни роли” (член 12, параграф 1), както и въвеждането на “нестеротипните роли на половете” (член 14, параграф 1), да се следи от неясно избрана “експертна група” (член 66) която ще има приоритет над националните парламенти.

Във всички страни ратифицирали Конвенцията, ще се стигне до основни промени в законодателството, образованието и възпитанието, защото не може да бъдат направени никакви резерви по отношение, на която и да е разпоредба на тази конвенция, с изключение на няколко незначителни части (член 78,параграф 1). Не сме убедени, че експертните мнения ще отговарят на истината и ще помогнат за ефективното предотвратяване на домашното насилие. Вместо това се опасяваме се, че ратификацията ще доведе до разпространението на джендър- и антисемейна програма.

Проблемът с насилието в семейството изисква всеобхватен подход. То може да засяга не само жените, но и други уязвими хора. За всяко насилие е е характерно неуважението към човешкото достойнство, което, като дар от Бога, и е неприкосновено.

Християнските църкви в Словашката република се застъпват за равенство и на двата пола. Ние подкрепяме защитата на жените от каквото и да било насилие, но не можем да се съгласим с идеологии, които представят равнопоставеността като еднаквост и прибягват до отричането на различията между мъжа и жената. Естественото взаимоотношение между мъжа и жената не представлява конфликт, a призвание за хармония и взаимно допълване в Божието дело на брака и семейството.

Толерантност може да има към слабостта, но не и към лъжата. Ние сме твърдо убедени в неотменната истина за естеството на човека, за идентичността на мъжа и жената и затова, че ние като хора не определяме истината, а само я откриваме. Същевременно ние твърдим, че сме в състояние да я познаем, такива каквито сме, запазвайки здрав разум който е в състояние да знае истината относно брака, който се явява връзката между един мъж и една жена.

Ние, представителите на християнските църкви, се обръщаме с това изявление към всички граждани и държавни служители на Словашката република, за да потвърдим, че подкрепяме всички усилия за ефективно справяне с проблема с домашното насилие. Същевременно заявяваме, че много от предложенията залегнали в Истанбулската конвенция са израз на джендър идеологията.

Поради тази причина се обръщаме към правителството на Словашката република с желание то да оттегли подписа си от тази конвенция. Нека направим всичко по силите си, за да защитим всички хора, изложени на риск от насилие, както и да насърчаваме здрави бракове и семейства.

Молим милосърдния Господ да ни даде сили да устоим в това наше усилие: да се отнасяме към всеки човек справедливо, въз основа на неизменимата истина за същността на мъжа и жената създадени по Божия образ и подобие.

Бадин, 13 февруари 2018 г.

Преводът на български език е публикуван в страницата на Фейсбук на арх. Христо Генчев

Линк към оригиналния текст: тук