About

Този сайт представя позиции на институции, организации и личности, главно от образованието и науката, които НЕ подкрепят Истанбулската конвенция.

“Рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие” (Бит. 1:26).

“И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божи образ го вътвори: мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:27).